10 April, 11:11 pm

Una cosa que m’ha tocat avui diu: wherever you are all the trees above your head are flowering. Gairebé no puc llegir, sóc tot cos aquests dies, però l’Ali Smith ha aconseguit colar-se així. Petó.